Vertrouwenspersonen

De interne contactpersonen van het Kempenhorst College zijn Anita Vermeulen en Jorn Hegge. Zij zijn bereikbaar op vertrouwenspersoon@kempenhorst.nl. Voor het Heerbeeck College kunt u een bericht sturen naar Michiel van den Boomen en Renee Gorris via vertrouwenspersoon@heerbeeck.nl

    De externe vertrouwenspersoon is Ine Spee

    Naast het volgen van de interne procedure, bestaat de mogelijkheid om klachten over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, ernstig psychisch of fysiek geweld te melden bij het meldpunt van vertrouwensinspecteurs. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0900-1113111 (lokaal tarief).