Gegevensbescherming

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze leerlingen, ouders en medewerkers en hebben een uitgebreide privacyverklaring opgesteld.

Functionaris gegevensbescherming

Vanuit samenwerkingsverband ORION is de heer Eric Dirkx aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming in het kader van de AVG. Hij is per e-mail bereikbaar.