Samenwerkingsverbanden

VOBO maakt deel uit van diverse lokale en regionale samenwerkingsverbanden. 

ORION

Het Onafhankelijk Regionaal Interscolair Onderwijs Netwerk (ORION) bundelt de krachten van negen scholen om daar samen sterker van te worden.

De aangesloten scholen bevinden zich in de omgeving van Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. Zij bundelen hun krachten en werken samen op diverse terreinen, variërend van onderwijsontwikkeling tot personeelszaken en beheer. Deze samenwerking biedt uiteenlopende voordelen, waaronder gezamenlijke inkoop, het delen van kennis en mogelijkheden voor carrièreontwikkeling.

Op orionnxt.nl vindt u uitgebreide informatie over het netwerk.

Regionale samenwerkingsverbanden

Sinds de invoering van passend onderwijs bestaan er regionale samenwerkingsverbanden. Binnen deze samenwerkingsverbanden zorgen scholen ervoor dat de leerling een onderwijsplek krijgt die het beste aansluit bij diens behoeften en mogelijkheden. VOBO is met haar scholen verenigd in het Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs 3007.

Brainportscholen

VOBO is vanaf het eerste uur (2014) actief als Brainportschool. Met ons onderwijs bereiden wij onze leerlingen voor op de wereld van morgen. We geven betekenis aan leren door het aanbieden van onderwijs met een rijke context. We verbinden het leren binnen en buiten de school zoveel mogelijk met elkaar en bevorderen de samenhang tussen verschillende vakgebieden. Onze focus ligt op het doelgericht en structureel ontwikkelen van 21st century skills, waarbij we sterk de nadruk leggen op de verbinding met de omgeving. In dit kader werken we samen met bedrijven en instellingen uit de regio. Meer informatie vindt u op brainport-scholen.nl.

Netwerk TTO

Op het Heerbeeck International College (HIC) bieden we officieel tweetalig onderwijs, waarbij leerlingen negen vakken in het Engels volgen, de mogelijkheid hebben om extra vakken te kiezen en internationale certificaten en diploma’s kunnen behalen. Als TTO-school zijn wij aangesloten bij het Netwerk TTO. Meer informatie over de internationalisering in het onderwijs vindt u op nuffic.nl.

Sterk Techniek Onderwijs

Het Kempenhorst College is een Sterk Techniek School, waarbij extra nadruk wordt gelegd op alle aspecten van moderne techniek. Vanwege deze focus worden er drie technische profielen aangeboden:

  • Produceren, Installeren & Energie (PIE) 
  • Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) 
  • Media, Vormgeving & ICT (MVI)

De school beschikt over een uiterst modern en volledig uitgerust techniekplein en onderhoudt nauwe samenwerkingen met het primair onderwijs, regionale en lokale bedrijven in de hightech maakindustrie, technologische innovatie en design.

TRION Opleidingsscholen

Onze scholen zijn aangesloten bij TRION Opleidingsscholen. TRION-scholen delen een gemeenschappelijke visie op het gezamenlijk opleiden van medewerkers, de begeleiding van startende docenten en professionalisering.