Medezeggenschapsraad

VOBO heeft een Medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten medewerkers, ouders en leerlingen van beide scholen. De MR vergadert tenminste 4 keer per jaar met de bestuurder van VOBO over de hoofdlijnen van het bestuursbeleid en over zaken die specifiek bij de scholen horen. De scholen hebben een PMR (personeelsgeleding van de MR) die regelmatig overlegt met het bestuur en de directie.

Leden MR

Namens de leerlingen:
Demi KolstersKempenhorst College
Tyco SchepensHeerbeeck College
Kiki van Aken van der LaanHeerbeeck College
VacatureKempenhorst College
  
Namens de ouders:
Mevrouw A. de KoningKempenhorst College
Mevrouw S. BruinHeerbeeck College
De heer P. MulderHeerbeeck College
Mevrouw F. SchalkKempenhorst College
   
Namens de medewerkers:
De heer J. van der VenHeerbeeck Collegevoorzitter
De heer D. WalthausHeerbeeck College
De heer M. van WeertHeerbeeck College
De heer P. MullerHeerbeeck College
Mevrouw L. BakxHeerbeeck College
De heer M. van der StaakKempenhorst College
De heer P. MustersKempenhorst College
De heer S. van BallekomKempenhorst College