Bestuur en directie

Bij VOBO zijn ongeveer 350 medewerkers in dienst. De bestuurder van VOBO, dhr. Geert-jan Nillesen, is tevens algemeen directeur van de verbonden scholen. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur bij de gezamenlijke beleidsontwikkeling en de professionalisering van de scholen. De bestuurder is te bereiken via het directiecretariaat.

Wij verwijzen u ook graag naar de pagina’s over de Raad van Toezicht en de Medezeggenschapsraad

Directie

foto Geert-jan Nillesen
Geert-jan Nillesen

Bestuurder/algemeen directeur

Team KC
Rob van der Vorst

Directeur onderwijs

Lex Jussen directeur personeel
Lex Jussen

Directeur personeel

Raymond Koster directeur bedrijfsvoering
Raymond Koster

Directeur financiën en bedrijfsvoering