Raad van Toezicht

Het bestuur van VOBO legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid. De Raad van Toezicht zorgt voor het algehele welzijn van de organisatie en de werkomgeving, in lijn met de visie van het bestuur. Zij vergadert zesmaal per jaar en evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

Leden Raad van Toezicht

De heer A.P.W. Vissersvoorzitter                                        
Mevrouw A.M.B. Martenslid
De heer drs. H.G. van de Venlid
Mevrouw mr. dr. G. van den Biggelaarlid
Mevrouw Y.T.W. Louwerslid
Mevrouw M.Q. van Leeuwenlid
De heer E. Saçanlid

De leden van de Raad van Toezicht zijn te bereiken via het directiesecretariaat.