Klachtenprocedures

Voor de klachtenprocedure verwijzen wij u naar het Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO en de pagina Documenten.